Energetikai tanusítás

Energetikai tanusítás


Miért van rá szükség, és mi a célja?


Az Európai Unió célul tűzte ki a tagállamaiban található lakóingatlanok CO2 kibocsátásának csökkentését, ezzel is ösztönözve a tudatosabb fogyasztói magatartást. Magyarországon a jelenleg hatályos törvényi rendelkezések alapján 2012. január 1-től kötelező gondoskodnia az eladónak és a kiadónak a tanúsítvány elkészíttetéséről.
Vizsgáljuk, és kategorizáljuk a lakóingatlanok energia-felhasználási hatékonyságát (hasonlóan, mint egy izzónak, mosógépnek, autónak stb.), továbbá a szakmérnök egy korszerűsítési javaslatot is készít.

Meddig érvényes a tanúsítvány?

A hiteles energetikai tanúsítvány tíz évig érvényes abban az esetben, ha ez időn belül nem történik olyan változtatás az ingatlanon, ami befolyásolhatná az energetikai jellemzőit. (nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtési vagy HMV rendszer megváltoztatása)

Mikor NEM kell elkészíttetni a tanúsítványt? (176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet 1. §)

a.) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
(Figyelem! Ez csak különálló épületekre vonatkozik, az 50 m2-nél kisebb lakásokra nem!)
b) az évente négy hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
c) a legfeljebb két évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
d) hitéleti célra használt épületre;
e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot, vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
f) műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Mi történik a helyszínen, és mennyi ideig tart a felmérés?

A helyszíni felmérést minden esetben el kell végezni, ezért fontos ennek a lehetőségét biztosítani. Amennyiben rendelkezésre áll bármilyen építészeti tervdokumentáció (alaprajz, metszet, műszaki leírás), kérjük, a helyszíni szemle időpontjára készítse elő! Amennyiben nincsenek ilyen dokumentumok, akkor a helyszínen műszaki felmérés fog történni (lehűlő felületek méretei, nyílászárók, fűtési és HMV rendszerek beazonosítása).
Továbbá szükségeltetik megadni az ingatlan helyrajzi számát (Hrsz), természetbeni pontos címét és a tulajdoni lap szerinti tulajdonos(ok) adatait.
Mindez időben függ az ingatlan paramétereitől, lakásnál általában 30-45 perc, családi háznál jellemzően 1-1,5 óra.